Przedmiotem naszej działalności są usługi w szeroko rozumianej branży elektrycznej.

Oferujemy wykonanie instalacji:

  • elektrycznych i elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • automatyki i sterowania,
  • oświetlenia drogowego wraz z utrzymaniem,
  • sygnalizacji świetlnej wraz z utrzymaniem,
  • pomiary elektryczne w zakresie niskiego i średniego napięcia,
  • konserwację instalacji i urządzeń w zakresie niskiego i średniego napięcia oraz teletechnicznych,
  • prace ziemne.

W zakresie naszych usług jest również projektowanie ww. instalacji.