Instalacje elektryczne

Zajmujemy się działalnością w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych obejmującą:

  • projekty, budowy i modernizacje linii napowietrznych i kablowych niskiego i średniego napięcia,
  • projekty, budowy i modernizacje stacji transformatorowych SN/nN,
  • projekty, budowy, przebudowy, modernizacje układów zasilania, 
  • budowy, modernizacje, naprawy, adaptacje, rozbudowy i montaż instalacji elektrycznych,
  • systemy awaryjnego zasilania budynków,
  • urządzenia automatyki średniego i niskiego napięcia,
  • pełną obsługę instalacji elektrycznych,
  • projekty i montaż rozdzielnic niskiego i średniego napięcia,
  • projekty, wykonanie i przeglądy oświetlenia awaryjnego,
  • projekty, wykonanie i przeglądy instalacji odgromowej

Nasze usługi realizujemy dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, dużych firm z branży drogowej oraz w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych.