Pomiary i przeglądy elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych. W naszej ofercie również znajdą Państwo kompleksowe pomiary linii kablowych niskiego i średniego napięcia wraz z rozdzielnicami i stacjami transformatorowymi.

Każdy klient otrzymuje pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych.