Realizacje

Posiadana wiedza, długoletnie doświadczenie i umiejętności pozwalają na realizację projektów dla naszych Klientów. W ostatnim czasie realizowaliśmy m. in. zadania:

 • Galeria Wieluń – wykonanie zasilania elektroenergetycznego, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych,
 • Cortizo Radomsko – wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową 3,6 MVA, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne, instalacje zasilania maszyn i urządzeń,
 • Cynkownia Radomsko – wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową 0,8 MVA, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne, instalacje zasilania maszyn i urządzeń,
 • Odlewnia aluminium w Bogumiłowie – budowa zasilania elektroenergetycznego wraz z instalacjami zasilania urządzeń technologicznych,
 • PGE Dystrybucja S.A. – budowa i przebudowa sieci napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowych, przyłączy niskiego i średniego napięcia w RE Bełchatów, RE Piotrków Trybunalski.
 • Tauron Dystrybucja S.A. – budowa i przebudowa sieci napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowych, przyłączy niskiego i średniego napięcia w RE Częstochowa.
 • Autostrada A1 odcinek C i D (23 km): budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia drogowego, budowa zasilania MOP szt. 3,
 • DW 484 – Łękawa – Bełchatów (6 km): przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • DW 485 w Pabianicach (2 km): budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa sygnalizacji świetnej,
 • DW 713 Kurowice – Ujazd (17 km.): przebudowa i budowa sieci niskiego i średniego napięcia, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • ulica Spacerowa w Radomsku (3,5 km) – przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • oświetlenie uliczne w gminie Kluki, Sulmierzyce, Rząśnia, Szczerców – budowa około 30 km. linii napowietrznych i kablowych,
 • instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej: szkoły, urzędy, przychodnie oraz budynkach jedno i wielorodzinnych