Uprawnienia

Nasz zespół pracowników posiada:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • świadectwa kwalifikacyjne E i D bez ograniczeń napięcia,
  • uprawnienia do Prac Pod Napięciem do 1 kV,
  • uprawnienia operatorów sprzętu budowlanego.